Bakgrund


Bakgrund


På uppdrag av Burlövs Bostäder organiserar och driver kulturbolaget

Adesso Productions Multitekets verksamhet.


Burlövs Bostäder vill genom Multitekets verksamhet engagera barn och ungdomar

i bostadsområdet genom att ge möjlighet till kulturella aktiviteter och värna

för att vara med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.


Verksamheten utgår ifrån Vårbogården på Svenshög och är helt kostnadsfri för de deltagande barnen.